ဆက်သွယ်ရန်

နော်စူစန်နာလှလှစိုး
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး
အိသဉ္ဇာမောင်
ဒုတိယဝန်ကြီး
ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဌာန
ပြည်ထောင်စု၀န်ကြီးဌာန