တိုက်ပွဲနှင့် မီးကြား အပြေးအလွှား

11th May, 20212

စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒုက္ခသည် အမျိုးသမီးများ၊ လူငယ်များနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ အတွေ့အကြုံများ

Download: