လူငယ်ရေးရာဌာန

မျှော်ရည်ချက်

  • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြေပြင်ကွန်ရက်လူငယ်များ၊ ပြည်ပရောက်လူငယ်များ ချိတ်ဆက်၍​ တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား အနီးကပ် အတူတကွ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး။
  • ကြားကာလအတွင်း လူငယ်များအတွက် လိုအပ်သည့် ဥပဒေများ ပေါ်ပေါက်လာရေး။
  • CDM ပါဝင်သူများ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ရေး။
  • လူငယ်ထု၏ နိုင်ငံရေး ရေချိန်မြင့်မားနေစေရေး။
  • လူငယ်များအတွင်း သတင်းစီးဆင်းမှု မှန်ကန်၊ မြန်ဆန်စေရေး။

လုပ်ငန်းစဉ်

  • အမျိုးသမီး၊ လူငယ်နှင့် ကလေးသူငယ်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနမှ မြေပြင်ကွန်ရက်လူငယ်များ၊ ပြည်ပရောက်လူငယ်များ တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် တိကျသော လမ်းညွှန်မှုများ အချိတ်အဆက်မိစွာ ချမှတ်ပေးနိုင်ရေး။
  • CDM ပါဝင်သူများအား စိတ်ပိုင်း၊ လူမှုရေးပိုင်းဆိုင်ရာ ကြံ့ကြံ့ခိုင်နိုင်ရေးအတွက် ပံ့ပိုးပေးရေးတွင် လူငယ်များ ပါဝင်လှုပ်ရှားနိုင်ရေး။
  • လူငယ်များ လုံခြုံရေး၊ ကာကွယ်မှုအတွက် ဥပဒေပေါ်ပေါက်ရေးနှင့် စစ်ကောင်စီ၏ လုပ်ရပ်များအပေါ် တရားဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူနိုင်ရေး။
  • အောက်ခြေမှ အပေါ်ဆုံးလွှာအထိ လူငယ်များ နိုင်ငံရေး အသိအမြင်တိုးပွားရေး၊ နိုင်ငံနှင့်အဝန်း လူငယ်များ မှန်ကန်သောသတင်းများ မျက်ခြည်မပြတ်ရရှိစေရေး။
လူငယ်ရေးရာဌာန